กรมการค้าภายในคุมเข้มสินค้า ของขวัญ อาหาร ผักผลไม้ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ชี้ผู้ค้าห้ามจำหน่ายสินค้าไม่มีคุณภาพ กักตุนสินค้า และต้องปิดป้ายราคาชัดเจน ย้ำหากพบกระทำผิดโทษสูงสุด ติดคุกพร้อมปรับ 140,000 บาท ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ประชาชนต่างจัดงานเฉลิมฉลองโดยจะเลือกซื้ออาหาร ผักสด ผลไม้และสินค้าเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่

และนิยมเลือกซื้อสินค้าประเภทชุดสังฆทานเพื่อไปทำบุญขึ้นปีใหม่กันเป็นจำนวนมากดังนั้น เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ค้าผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าหรือไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า จึงได้นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าและกำชับให้ผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน พร้อมทั้งแนะนำวิธีการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ เพื่อรักษาความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภค สำหรับการตรวจสอบจะตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้า ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 103 พ.ศ. 2562 เรื่องการแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ให้แสดงราคาจำหน่ายสินค้า พร้อมทั้งแสดงรายการสินค้า ขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุและราคาของสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้าหรือชุดสังฆทาน รวมทั้งค่าภาชนะบรรจุด้วย