คู่ค้าระหว่างเซลล์และเซลล์ประสาทถูกจำลองขึ้น รอยแยกที่ผลิตโดยเซลล์ประสาทจะขับไล่เซลล์ประสาทออกไป อย่างไรก็ตามเนื่องจาก Netrin มีคุณสมบัติน่าสนใจและน่ารังเกียจแล้ว Netrin จะทำหน้าที่อย่างไร ความคิดหลักของรูปแบบของพวกเขาคือการที่ Netrin ผลิตโดยเซลล์ประสาทดึงดูดเซลล์ประสาทเมื่อความเข้มข้นต่ำ

แต่เปลี่ยนเป็นตัวขับไล่เมื่อความเข้มข้นสูง แบบจำลองนี้แสดงให้เห็นว่าความสมดุลระหว่างการดึงดูดและการขับไล่ระหว่างเซลล์ประสาทกับเซลล์ประสาทจะควบคุมการสร้างขอบเขตในภูมิภาคสมองที่แตกต่างกัน ดังนั้นรายงานจึงได้สร้างการเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุลคำแนะนำที่มีการกระจายและกลไกการสร้างขอบเขตในสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์